Prowadzimy sprawy klientów indywidualnych oraz zajmujemy się obsługą podmiotów gospodarczych. Wszelkie zlecone czynności wykonujemy starannie i z pełnym zaangażowaniem. Wsparcie prawne, które zapewniamy ma na celu przeprowadzenie Naszych Klientów przez zawiłe i sformalizowane etapy postępowań przed Sądami i innymi instytucjami. Maksymalna ochrona prawna Naszych Klientów oraz możliwość przewidzenia wszelkich konsekwencji podejmowanych przez nich decyzji są dla nas priorytetem.

Adwokat Weronika Erdmann jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. W czasie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach adwokackich w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego, a także administracyjnego. Specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

Adwokat Piotr Głyżewski ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, broniąc pracę magisterską na temat franchisingu. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy pod patronatem adwokata Andrzeja Lehmanna. Doświadczenie zawodowe zdobywał, współpracując z renomowanymi kancelariami adwokackimi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie pracy oraz oraz prawie karnym.