Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd orzekając o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód orzeka czy i które z małżonków ponosi winę…