Rozdzielność majątkowa

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólność majątkowa ( wspólność…