CZY MOŻNA NIE ZGODZIĆ SIĘ NA ROZWÓD ?

Tak, ale przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Sąd orzeka o rozwiązaniu związku…