Kontakty z dzieckiem, uregulowanie kontaktów, utrudnianie kontaktów, alienacja rodzicielska

Rozstanie rodziców powoduje, że dziecko z reguły zamieszkuje z jednym z nich – najczęściej z…