Zatrzymanie. Tymczasowe aresztowanie

Czy rodzina może mieć kontakt z tymczasowo aresztowanym?  Tymczasowe aresztowanie może zostać zastosowane na etapie…