Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Czy jest sposób, aby jeździć pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów ? BLOKADA ALKOHOLOWA
Blokada alkoholowa

Jest taki sposób, ale wymaga zezwolenia sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych   w specjalne urządzenie – blokadę alkoholową.

Wniosek 

Po orzeczeniu zakazu prowadzenia pojazdów, na nasz wniosek sąd może zmienić sposób wykonywania tego zakazu poprzez wyrażenie zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w specjalne urządzenie – blokadę alkoholową. 

Starosta wpisuje do prawa jazdy informację o takim ograniczeniu. Wpisu dokonuje się na okres stosowania zakazu prowadzenia pojazdów. 

Taki wniosek o zgodę na prowadzenie pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową można złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, którym orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów. Może dotyczyć zakazu, który orzeczono w związku z wykroczeniem i przestępstwem. 

Warunki wniosku 

Aby uzyskać zgodę Sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową należy spełnić dwa warunki: 

  1. zakaz musi być wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru tego środka, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat, 
  2. musi istnieć pozytywna ocena kryminologiczna, czyli ustalenie, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, a także jego zachowanie podczas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów pozwalają na stwierdzenie, że prowadzenie pojazdu przez taką osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji – jest to przesłanka zależąca w dużej mierze od oceny sądu i argumentacji podanej w samym wniosku.  

Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa to urządzenie, które pozwala na uruchomienie silnika pojazdu, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Taką blokadę produkują i montują specjalne firmy. 

Zgodnie z art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  – Prawo o ruchu drogowym : „ (…) blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;…”

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym : „ (…) 1d. Pojazd silnikowy i pojazd szynowy może być wyposażony  w blokadę alkoholową montowaną przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.1e. Kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się co 12 miesięcy. Pierwszą kalibrację blokady alkoholowej wykonuje się przed montażem urządzenia w pojeździe.1f. Producent urządzenia lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadza kalibrację blokady alkoholowej i wystawia dokument potwierdzający jej kalibrację.1g. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania funkcjonalne i wymogi techniczne blokady alkoholowej oraz wzór dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.” 

Czy sad może cofnąć zgodę ? 

Postanowienie Sądu o wyrażeniu zgody na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową może być uchylone, w sytuacjach rażącego naruszenia porządku prawnego, co odnosi się przede wszystkim do bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Odmowa Sądu 

Postanowienie Sądu można zaskarżyć –  przysługuje zażalenie. 

Koszty montażu blokady alkoholowej 

Koszt wynajęcia urządzenia na np. 6 miesięcy to około 600 zł miesięcznie, ale do tego dochodzi cena montażu urządzenia. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Kancelarią. 

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz