Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
CZY MOŻNA NIE ZGODZIĆ SIĘ NA ROZWÓD ?

Tak, ale przy spełnieniu przesłanek określonych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Sąd orzeka o rozwiązaniu związku małżeńskiego stron przez rozwód, gdy między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.

Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. „ Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.”( Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12.03.2010r., I ACa 51/10).

Reasumując, między małżonkami musi ustać więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a małżonkowie oddali się od siebie na tyle mocno, że ratowanie małżeństwa nie ma już sensu. Dla przykładu można tu wskazać sytuację, w której małżonkowie nie darzą się uczuciem, nie współżyją i nie mieszkają razem, albo mieszkają, ale ze względów wyłącznie ekonomicznych i nie mają np. „wspólnych pieniędzy”. Jeżeli są jeszcze jakieś szanse na uratowanie związku,  sąd nie orzeknie o rozwodzie.

Poza tym, zgodnie z art. 56 § 2 Kodeksu  Rodzinnego i Opiekuńczego, jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

„Przepis ten ma na uwadze sytuacje szczególne, w których – mimo całkowitej i nieodwracalnej martwoty związku małżeńskiego oraz mimo braku innych przesłanek negatywnych – zasady współżycia społecznego przemawiają przeciwko rozwodowi. Sytuacje takie mogą zwłaszcza wchodzić w rachubę wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się żądaniu rozwodu, albo gdy przeciw rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają na to, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złego traktowania i złośliwego stosunku do współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny lub obowiązków rodzinnych.(…) Kwestię niedopuszczalności rozwodu ze względu na rażące pokrzywdzenie współmałżonka należy oceniać w świetle zasad humanitaryzmu z właściwym uwzględnieniem czasu trwania małżeństwa, rozkładu jego ciężarów, sytuacji obojga małżonków, a w szczególności ich wieku, stanu zdrowia, zdolności do zaspokajania potrzeb osobistych i innych okoliczności, mogących charakteryzować materialne i moralne warunki życiowe obojga małżonków.” ( Uchwała Sądu Najwyższego cała izba SN – Izba Cywilna         z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 )

Dotyczy to więc, sytuacji szczególnych, w których dobro dzieci albo drugiego małżonka uzasadnia utrzymanie małżeństwa. W przypadku dzieci może okazać się, że rozłąka z drugim rodzicem po orzeczeniu rozwodu będzie dla nich krzywdząca. Poza tym decydujące mogą okazać się takie czynniki jak  wiek dzieci, relacje z rodzicami, stan emocjonalny, stan zdrowia.

Ostatnim powodem, dla którego sąd nie uwzględni żądania pozwu i nie orzeknie o rozwodzie jest sytuacja, w której rozwodu żąda małżonek ponoszący wyłączną winę za rozkład pożycia, a drugi z małżonków niewinny sprzeciwia się rozwodowi.

Zgodnie z art. 56 §3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Chodzi więc o sytuację, w której rozwód doprowadziłby do wyrządzenia krzywdy małżonkowi, który nie ponosi winy za rozpad małżeństwa. Po pierwsze istota tego uregulowania sprowadza się do tego, aby małżonek wyłącznie winny nie czerpał korzyści z nagannego postępowania kosztem małżonka niewinnego. Może więc, w takich sytuacjach chodzić o zabezpieczenie sytuacji życiowej małżonka niewinnego np. jego utrzymania, możliwości skorzystania z opieki bliskich, warunków mieszkaniowych. Brak zgody na rozwód musi być jednak uzasadniony, nie może wynikać np. jedynie ze złośliwości, bo wtedy zostanie uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Sąd to jedynie przykłady możliwych sytuacji , bo życie potrafi dostarczyć bardziej skomplikowanych scenariuszy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji albo opracowania „strategii” w sprawie zapraszamy na porady prawne do Kancelarii w Bydgoszczy. Doświadczeni adwokaci pomogą znaleźć skuteczne rozwiązania.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com