Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Pozew o alimenty, alimenty na dziecko

Na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny, gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i nie  posiada dochodów z majątku,  wystarczających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, a rodzice nie są w stanie łożyć na utrzymanie dziecka lub jeżeli dziecko nie podejmuje działań umożliwiających mu samodzielne utrzymywanie się, rodzice mogą złożyć pozew o uchylenie alimentów.

Art. 133. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stanowi, że :

§ 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej ( np. kosztów przeznaczanych na wyżywienie, zajęcia pozalekcyjne, leki, odzież itp. ) oraz majątkowych i zarobkowych możliwości osoby obowiązanej do łożenia alimentów ( np. wysokości wynagrodzenia, wartości posiadanych nieruchomości, ruchomości )

 Wykonanie obowiązku alimentacyjnego może też polegać na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. Chodzi o sytuację, w której jeden z rodziców pełni bieżącą opiekę nad dzieckiem, wychowuje je.

Zgodnie z art. 135. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego :

„§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.”

Pozew o alimenty składa się do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsca zamieszkania osoby uprawnionej np. dziecka albo do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz