Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Rozwód z orzeczeniem o winie

Sąd orzekając o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód orzeka czy i które z małżonków ponosi winę za jego rozpad. Aby tego uniknąć, małżonkowie mogą zgłosić zgodne żądanie orzeczenia rozwodu z zaniechaniem orzekania o winie.

Małżonek winny to ten, którego zachowanie było faktycznie powodem rozkładu pożycia. Przyjmuje się, że wzajemne stosunki małżonków kształtują obowiązki ustawowe oraz zasady współżycia społecznego. Wobec tego, winę za rozpad małżeństwa ponosić będzie ten, kto naruszył obowiązki ustawowe lub zachowywał się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Obowiązki ustawowe małżonków określono w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

Zgodnie z art. 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Zgodnie z art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zasady współżycia społecznego nie są normami prawnymi, ale odnoszą się do moralności człowieka i są po prostu regułami postępowania.

Oczywiście, w toku postępowania o rozwód  zarówno naruszenie obowiązków ustawowych jak i zasad współżycia społecznego, przy wykazywaniu winy,  będzie trzeba odnieść do sytuacji faktycznej i powodów, dla których małżeństwo się rozpadło. Przykładowym powodem może być : zdrada, nadużywanie alkoholu, rozrzutność.

Trzeba wspomnieć, że jest możliwe, aby oboje małżonkowie ponosili winę rozkładu pożycia, bo  przy orzekaniu o rozwodzie nie ma znaczenia, czy ktoś zawinił bardziej.  Warto w tym miejscu odwołać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego.

„Przypisanie małżonkowi winy w powstaniu rozkładu pożycia wymaga ustalenia, że małżonek naruszył obowiązki wynikające z art. 23 k.r.o. wskutek umyślnego, czy choćby nieumyślnego postępowania.” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1997 r. ,I CKN 246/97, LEX nr 668911 ).

Rozwód z orzeczeniem o winie będzie miał przede wszystkim znaczenie dla obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz