Na czym polega mediacja w postępowaniu cywilnym

Mediacja jest sposobem zakończenia sporu, polegającym na zawarciu ugody mediacyjnej. Strony unikają w ten sposób…