Ceny usług adwokackich ustalamy indywidualnie. Wysokość kosztów uzależniona jest m. in. od rodzaju sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Klient nie jest zaskakiwany opłatą za usługi – zawsze jest ona uzgadniana przed udzieleniem pomocy prawnej.

PORADA PRAWNA / OPINIA PRAWNA

  • Koszty porady prawnej to najczęściej 200 zł.
  • Opłata za pisemną opinię prawną ustalana jest po zapoznaniu się z materiałami sprawy.

PROWADZENIE SPRAWY PRZED SĄDEM

  • Opłata za prowadzenie sprawy przed Sądem ustalana jest po zapoznaniu się z konkretnym problemem – wysokość zależy m. in.: od stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania sprawy, przewidywanych czynnościach, koniecznych dla właściwego reprezentowania interesu klienta.