Niezapłacona faktura – co zrobić ?

Każdy przedsiębiorca niejednokrotnie spotkał się z sytuacją, w której kontrahent zalega z zapłatą należności wynikającej…