SPRAWY O ROZWÓD I SEPARACJĘ

Zgodnie z art. 56 § Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Zajmujemy się prowadzeniem spraw o rozwód oraz separację, w szczególności przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.

Gwarantujemy poprowadzenie sprawy z pełnym zaangażowaniem, działanie w interesie klienta, zgodnie z oczekiwaniami. Oferujemy pomoc prawną w sprawach zarówno z orzeczeniem o winie, jak i z zaniechaniem orzekania o winie.

Przed rozpoczęciem postępowania Sądowego, a także w jego trakcie odbywamy szereg spotkań, konferencji z klientem, tak by prezentowane w sprawie stanowisko było w pełni zgodne z jego wolą, m. in. takie kwestie jak alimenty, kontakty z dzieckiem, korzystanie ze wspólnego mieszkania.