Zachowek – Ile wynosi? Kto ma do niego prawo?

Zachowek jest formą ochrony osób najbliższych spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub pominięci w…