Przyjęcie spadku / odrzucenie spadku? Jaki jest termin i jak to zrobić?

Zarówno spadkobierca ustawowy, jak i spadkobierca testamentowy mogą: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi…