Site Loader
adwokat Piotr Głyżewski | Bydgoszcz, ul. Długa 32/10 | Mrocza, ul. Kościuszki 1 |
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ PRAWNĄ
adwokat Piotr Głyżewski | Bydgoszcz, ul. Długa 32/10 | Mrocza, ul. Kościuszki 1 |

Podwyższenie alimentów to zmiana wcześniej ustalonej wyrokiem Sądu lub ugodą kwoty alimentów.

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Nie ma zatem określonego terminu kiedy możemy żądać podwyższenia alimentów. W przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określono jedynie, że warunkiem jest nastąpienie zmiany stosunków.

Zgodnie z orzecznictwem „Przez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego jego zakresu (art. 133 i art. 135 k.r.o.). Zmiana stosunków to istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Skutkiem takich zmian jest potrzeba skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego” (Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2015 r., VI RCa 293/14, LEX nr 1646036) .

Przykładami zmiany stosunków uprawniającej do żądania podwyższenia alimentów są:

  • wzrost usprawiedliwionych wydatków na dziecko (większe wydatki edukacyjne, wydatki na leczenie),
  • zwiększenie możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do uiszczania alimentów (np. otrzymanie lepiej płatnej pracy).

O ile można podwyższyć alimenty?

Przepisy prawa nie określają kwot alimentów. Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. 

„W literaturze przedmiotu i judykaturze zgodnie przyjmuje się, że zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców, gdyż poziom i jakość realizacji potrzeb dziecka zależą od możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, które także wyznaczają ich poziom życia” (wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu, I Ca 215/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., LEX nr 1716714).

Jeżeli od ustalenia kwoty alimentów nastąpiły zmiany w zakresie potrzeb dziecka, wzrosły koszty utrzymania lub poprawiła się sytuacja materialna rodzica zobowiązanego do uiszczania alimentów warto rozważyć podwyższenie kwoty alimentów.

W jaki sposób podwyższyć alimenty?

Podwyższenie alimentów może nastąpić w formie:

  • wyroku Sądu (sądu rejonowego – wydziału rodzinnego)
  • ugody przed mediatorem.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam do umówienia się na poradę.

Post Author: adw. Piotr Głyżewski

Adwokat Piotr Głyżewski specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, prawie pracy oraz oraz prawie karnym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | glyzewski@adwokatbydgoszcz.net

Dodaj komentarz