Podział wspólnego majątku małżonków, nierówne udziały w majątku wspólnym

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje, że między małżonkami zaczyna obowiązywać ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej – gromadzone…