Site Loader
UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Bydgoszcz, ul. Długa 32/10
adw. Weronika Erdmann-Głyżewska - 882 037 044 | adw. Piotr Głyżewski - 724 450 881
Podwyższenie alimentów – kiedy jest możliwe ?

Zdarza się, że raz ustalone alimenty przestały wystarczać na zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. W takiej sytuacji możliwe jest złożenie pozwu o podwyższenie zasądzonych alimentów. Podstawę prawną dla dochodzenia podwyższenia alimentów jest art. 138 ustawy  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Zgodnie z tym przepisem : 

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” 

W praktyce oznacza to, że należy wykazać wzrost usprawiedliwionych potrzeb i związanych z nimi kosztów utrzymania np. konieczność podjęcia leczenia, zapisanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, znaczny upływ czasu od poprzednio ustalonej wysokości alimentów, wzrost cen towarów i usług, wzrost zarobków zobowiązanego do alimentacji, spadek zarobków rodzice, z którym dziecko na stałe przebywa itp. 

„ Zgodnie treścią art. 138 k.r.o. – w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie, zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.”( Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 27 listopada 2019 r., VI RCa 197/19 ) 

„Oceniając zasadność żądania podwyższenia ustalonych wcześniej alimentów na gruncie art. 138 k.r.o. należy nacisk położyć głównie na porównanie aktualnej, na chwilę żądania, sytuacji uprawnionych i zobowiązanego do tej jaką oceniano przy ustalaniu wysokości świadczenia.” ( Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu, z dnia z dnia 9 października 2019 r., I Ca 411/19  ) 

Naturalny rozwój dzieci pociąga za sobą wzrost ich usprawiedliwionych potrzeb, tak bytowych jak i edukacyjnych. Okoliczność ta czyni zasadnym żądanie podwyższenia alimentów.” ( Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 września 2019r., VI RCa 246/19 ) 

Reasumując, aby podwyższyć alimenty należy złożyć pozew o podwyższenie alimentów do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. W treści pozwu należy dokładnie opisać dlaczego domagamy się podwyższenia alimentów ( co się zmieniło ), a także dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające okoliczności, do których się odwołujemy. W sytuacji żądania podwyższenia alimentów jesteśmy zwolnieni z konieczności ponoszenia opłaty sądowej od pozwy. 

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą. 

Udostępnij ten wpis:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Autor wpisu: adw. Weronika Erdmann-Głyżewska

Adwokat Weronika Erdmann specjalizuje się, przede wszystkim, w prawie cywilnym, rodzinnym oraz gospodarczym.

W razie wątpliwości i ewentualnych pytań służymy pomocą.
tel. 724 450 881 | adwokaterdmann@gmail.com

Dodaj komentarz